VARIO II

Jednostupňové větrací vložky včetně nosiče filtru, filtru a víka nasávání

Bez řízení

Označení:

Art.-Nr.: 2200 V-II 30
Art.-Nr.: 2210 V-II 60
Art.-Nr.: 2220 V-II 100

Ventilátor se rozbíhá okamžitě po zapnutí.
Ventilátor se zastavuje okamžitě po vypnutí.

 


S řízením doběhu (1)

Označení:

Art.-Nr.: 2205 V-II 30-N
Art.-Nr.: 2215 V-II 60-N
Art.-Nr.: 2225 V-II 100-N

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování zpoždění zapínání a doby doběhu. Snadné nastavování pomocí potenciometru. Ventilátor se rozbíhá po zapnutí se zpožděním zapínání 1 minuty*. Po vypnutí ukončí ventilátor svůj provoz po 15 minutách* doběhu.

* nastavení výrobce

Možnosti nastavování:

• zpoždění zapnutí od 3 s do 2,5 min
• čas doběhu nastavitelný od 3 do 20 min

(1) odvětrávání podle DIN 18017-3, i V-II 30-N při použití v prostorách toalet
S intervalovým řízením a řízením doběhu (1)

Označení:

Art.-Nr.: 2206 V-II 30-I
Art.-Nr.: 2216 V-II 60-I
Art.-Nr.: 2226 V-II 100-I

Integrované intervalové řízení a řízení doběhu. Snadné nastavování pomocí potenciometru.

Ventilátor se rozbíhá okamžitě po zapnutí

Po vypnutí ukončí ventilátor svůj provoz po 15 minutách* doběhu. Intervalový provoz začíná po posledním vypnutí ventilátoru. Ventilátor je na předem nastavenou dobu intervalu cca 1 hodiny* mimo provoz. Následně ventilátor 15 minut* dobíhá.

* nastavení výrobce

Možnosti nastavování:

• čas doběhu od 3 do 20 min
• plynulý intervalový provoz od 1 h do 12 h

S pohybovým hlásičem a řízením doběhu (1)

Označení:

Art.-Nr.: 2203 V-II 30-BM-N
Art.-Nr.: 2213 V-II 60-BM-N
Art.-Nr.: 2223 V-II 100-BM-N

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování doby doběhu.

Snadné nastavování pomocí potenciometru.

Pohybový hlásič registruje osoby v oblasti sledování a aktivuje spínací signál. Ventilátor je okamžitě spuštěn. Pokud osoba opustí oblast sledování hlásiče, ukonči ventilátor svůj provoz po 15 minutách* doběhu. Pokud pohybový hlásič zaregistruje přítomnost osoby před uplynutím doby doběhu, začíná doba doběhu znovu od začátku, jakmile osoba opustí oblast sledování.

* nastavení výrobce

• Pohybový hlásič

Možnosti nastavování:

• čas doběhu nastavitelný od 3 do 20 min

(1) Odvětrávání podle DIN 18017-3
S pohybovým hlásičem, intervalovým řízením a řízením doběhu (1)

Označení:

Art.-Nr.: 2204 V-II 30-BM-I
Art.-Nr.: 2214 V-II 60-BM-I
Art.-Nr.: 2224 V-II 100-BM-I

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování doby doběhu. Snadné nastavování pomocí potenciometru.
Pohybový hlásič registruje osoby v oblasti sledování a aktivuje spínací signál. Ventilátor je okamžitě spuštěn. Pokud osoba opustí oblast sledování, ukončí ventilátor svůj provoz po 15 minutách* doby doběhu. Pokud pohybový hlásič zaregistruje přítomnost osoby před uplynutím doby doběhu, začíná doba doběhu znovu od začátku, jakmile osoba opustí oblast sledování. Intervalový provoz začíná po posledním vypnutí ventilátoru. Ventilátor je na předem nastavenou dobu intervalu cca 1 hodiny* mimo provoz. Následně ventilátor 15 minut* dobíhá.

* nastavení výrobce

• Pohybový hlásič

Možnosti nastavování:
• čas doběhu nastavitelný od 3 do 20 min
• plynulý intervalový provoz od 1 hod. do 12 hod

S řízením podle vlhkosti


Označení:

Art.-Nr.: 2217 V-II 60-F
Art.-Nr.: 2227 V-II 100-F

Řízení podle hodnoty vlhkosti má pevně nastavený bod sepnutí na hodnotě 75% relativní vlhkosti nebo reaguje na rychlý narůst hodnoty vlhkosti. Po zapnutí je ventilátor spuštěn podle změřené hodnoty cca 50 s (60 resp. 100 m3/h). Po vypnutí cca 15 minut dobíhá. Pokud v této době není zjištěna vyšší hodnota vlhkosti, ventilátor se vypne. Senzor vlhkosti má rozsah regulace 20% až 95% relativní vlhkosti a kontroluje trvale vlhkost v místnosti.

Senzor vlhkosti spouští ventilátor v následujících případech:

• rychlý nárůst vlhkosti nezávisle na aktuální vlhkosti v místnosti
• spínací bod 75% relativní vlhkosti je překročen

Integrovaná funkce sledování tropických hodnot zajišťuje přizpůsobení senzoru vlhkosti ke klimatu v místnosti, které se mění v závislosti s roční dobou. Kromě toho obsahuje funkce sledování tropických hodnot dlouhodobé omezení, které ventilátor vypíná po 12 hodinách nepřerušeného provozu. Příklad rychlého nárůstu vlhkosti: Vlhkost v místnosti je 45 % rel. vlhkosti. Při sprchování je ventilátor spuštěn na základě rychlého nárůstu vlhkosti, i když ještě není dosaženo spínacího bodu 75% rel. vlhkosti.

• provoz ventilátoru 60, resp. 100m3/hod.
• doba doběhu 15 min
• rozsah měření a regulace 20 % až 95 % rel. vlhkosti
• pevně nastavený spínací bod 75 % rel. vlhkosti
• reaguje nezávisle na aktuální vlhkosti vzduchu v místnosti na prudký nárůst vlhkosti
• omezení doby chodu

(1) odvětrávání podle DIN 18017-3
Dvoustupňové větrací vložky včetně nosiče filtru, filtru a víka nasávání

Bez řízení (1)

Označení:

Art.-Nr.: 2230 V-II 30/60
Art.-Nr.: 2240 V-II 30/100
Art.-Nr.: 2220 V-II 100

Ventilátor běží trvale volitelně v režimu základní zátěže (30 m3/hod.) nebo v režimu nominální zátěže (60, resp. 100 m3/hod.).

Přepínání režimů základní zátěže, resp. nominální zátěže probíhá pomocí spínače.
• trvalý provoz v základní zátěži 30 m3/hod.
• při používání místnosti nominální zátěž 60, resp. 100 m3/hod.

 

S řízením doběhu (1)

Označení:

Art.-Nr.: 2231 V-II 30/60-NZ
Art.-Nr.: 2241 V-II 30/100-NZ

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování zpoždění zapínání a doby doběhu. Snadné nastavování pomocí potenciometru.

Ventilátor běží trvale v režimu základní zátěže (30 m3/hod.).Ventilátor se rozbíhá po zapnutí se zpožděním zapínání cca 1 minuty* v režimu nominální zátěže (60, resp. 100 m3/hod.). Ventilátor po vypnutí dobíhá 15 minut* v režimu nominální zátěže. Následně ventilátor přejde do režimu základní zátěže.

* nastavení výrobce

• trvalý provoz v základní zátěži 30 m3/hod.
• režim nominální zátěže 60, resp. 100 m3/hod.
• doba doběhu při jmenovité zátěži 60, resp. 100 m3/hod.

Možnosti nastavování:
• zpoždění zapnutí od 3 s do 2,5 minut
• čas doběhu nwastavitelný od 3 do 20 minut

(1) Odvětrávání podle DIN 18017-3
S komfortním řízením


Označení:

Art.-Nr.: 2232 V-II 30/60-K
Art.-Nr.: 2242 V-II 30/100-K

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování zpoždění zapínání a doby doběhu. Snadné nastavování pomocí potenciometru. Ventilátor se rozbíhá po zapnutí se zpožděním zapínání cca 1 minuty* v režimu základní zátěže (30 m3/hod.). Ventilátor po vypnutí dobíhá 15 minut* v režimu nominální zátěže (60, resp. 100 m3/hod.). Ventilátor se následně vypne.

* nastavení výrobce

• během používání místnosti základní zátěž 30 m3/h
• doba doběhu při jmenovité zátěži 60, resp. 100 m3/hod.

Možnosti nastavování:
• zpoždění zapnutí od 3 s do 2,5 minut
• čas doběhu nastavitelný od 3 do 20 minut

S komfortním řízením a vstupem dálkového řízení (bezpotenciálový 230V~)

Označení:

Art.-Nr.: 2233 V-II 30/60-KF
Art.-Nr.: 2243 V-II 30/100-KF

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování zpoždění zapínání a doby doběhu. Snadné nastavování pomocí potenciometru.Ventilátor se rozbíhá po zapnutí se zpožděním zapínání cca 1 minuty* v režimu základní zátěže (30 m3/hod.). Ventilátor po vypnutí dobíhá 15 minut* v režimu nominální zátěže (60, resp. 100 m3/hod.). Ventilátor se následně vypne. Toto řízení je navíc vybaveno vstupem dálkového řízení (230 V~ s interním zapojením, spínáno bezpotenciálovým kontaktem) pro možnost zapínání a vypínání provozu v základní zátěži pomocí spínače na straně stavby.

* nastavení výrobce

• během používání místnosti základní zátěž 30 m3/h
• doba doběhu při jmenovité zátěži 60, resp. 100 m3/hod.
• možnost zapínání, resp. vypínání režimu základní zátěže pomocí vypínače na straně stavby

Možnosti nastavování:
• zpoždění zapnutí od 3 s do 2,5 minut
• čas doběhu nastavitelný od 3 do 20 minut
S komfortním řízením a vstupem dálkového řízení (230V~)

Označení:

Art.-Nr.: 2233-1 V-II 30/60-KF-LX
Art.-Nr.: 2243-1 V-II 30/100-KF-LX

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování zpoždění zapínání a doby doběhu. Snadné nastavování pomocí potenciometru. Ventilátor se rozbíhá po zapnutí se zpožděním zapínání cca 1 minuty* v režimu základní zátěže (30 m3/hod.). Ventilátor po vypnutí dobíhá 15 minut* v režimu nominální zátěže (60, resp. 100 m3/hod.). Ventilátor se následně vypne. Toto řízení je navíc vybaveno vstupem dálkového řízení (230 V~ s externím napájením) pro možnost zapínání a vypínání provozu v základní zátěži pomocí spínače na straně stavby.

* nastavení výrobce

• během používání místnosti základní zátěž 30 m3/hod.
• doba doběhu při jmenovité zátěži 60, resp. 100 m3/hod.
• možnost zapínání, resp. vypínání režimu základní zátěže pomocí vypínače na straně stavby

Možnosti nastavování:
• zpoždění zapnutí od 3 s do 2,5 minut
• čas doběhu nastavitelný od 3 do 20 minut

S komfortním řízením a vstupem centrálního řízení (12/24V)

Označení:

Art.-Nr.: 2234 V-II 30/60-KZ
Art.-Nr.: 2244 V-II 30/100-KZ

Integrované řízení doběhu pro plynulé nastavování zpoždění zapínání a doby doběhu. Snadné nastavování přímo na ventilátor pomocí potenciometru. Ventilátor se rozbíhá po zapnutí se zpožděním zapínání cca 1 minuty* v režimu základní zátěže (30 m3/hod). Ventilátor po vypnutí dobíhá 15 minut* v režimu nominální zátěže (60, resp. 100 m3/hod.). Ventilátor se následně vypne. Toto řízení je navíc vybaveno vstupem centrálního řízení pro řídicí vedení 12/24 V na straně stavby pro umožnění zapínání, resp. vypínání provozu ventilátoru v základním zatížení z jednoho centrálního místa.

* nastavení výrobce

• během používání místnosti základní zátěž 30 m3/hod.
• doba doběhu při jmenovité zátěži 60, resp. 100 m3/hod.
• možnost zapínání, resp. vypínání režimu základní zátěže pomocí vypínače na straně stavby

Možnosti nastavování:
• plynulé nastavení zpoždění zapnutí od 3 s do 2,5 minut
• čas doběhu plynule nastavitelný od 3 do 20 minut
S řízením podle vlhkosti (2)

Označení:

Art.-Nr.: 2235 V-II 30/60-F
Art.-Nr.: 2245 V-II 30/100-F

Řízení podle hodnoty vlhkosti má pevně nastavený bod sepnutí na hodnotě 75% relativní vlhkosti nebo reaguje na rychlý narůst hodnoty vlhkosti. Ventilátor se rozbíhá po zapnutí po změření hodnoty vlhkosti (cca 50 s) v režimu základní zátěže (30 m3/hod.). Ventilátor po vypnutí dobíhá 15 minut* v režimu nominální zátěže (60, resp. 100 m3/hod.). Pokud v této době není zjištěna vyšší hodnota vlhkosti, Ventilátor se vypne. Senzor vlhkosti má rozsah regulace 20% až 95% relativní vlhkosti a kontroluje trvale vlhkost v místnosti. Senzor vlhkosti zapne ventilátor v režimu základního zatížení v následujících případech:


• rychlý nárůst vlhkosti nezávisle na aktuální vlhkosti v místnosti
• spínací bod 75 % relativní vlhkosti je překročen.

 

Integrovaná funkce sledování tropických hodnot zajišťuje přizpůsobení senzoru vlhkosti ke klimatu v místnosti, které se mění v závislosti s roční dobou. Kromě toho obsahuje funkce sledování tropických hodnot omezení doby chodu, které ventilátor vypíná po 12 hodinách nepřerušeného provozu.Příklad rychlého nárůstu vlhkosti:
Vlhkost v místnosti je 45 % rel. vlhkosti. Při sprchování je ventilátor spuštěn na základě rychlého nárůstu vlhkosti, i když ještě není dosaženo spínacího bodu 75% rel. vlhkosti.

* nastavení výrobce

• během používání místnosti základní zátěž 30 m3/hod.
• doba doběhu 15 minut při jmenovité zátěži 60, resp. 100 m3/hod.
• běžný provoz v režimu základní zátěže 30 m3/hod.

(2) ve spojení s možností Art. 2250-01 V-II O/F-DG odvětrání podle DIN 18017-3