Kontrolované větrání

výrazně redukuje následky vysoké vlhkosti a vznik plísní

Zateplování fasád a kvalitní izolační zasklení činí naše domy výrazně vzduchotěsnější. Požadavek na vzduchotěsnost je z energetického hlediska nutný. Dostatečná výměna vzduchu však prostřednictvím infiltrace již není zabezpečena a domy nemohou "správně dýchat". Vlhkost, znečišťující látky, pachy nebo CO2 obsažené ve vzduchu místnosti již nejsou spolehlivě odvětrány. Tak se mohou častěji vyskytovat vlhká místa a následná tvorba plísní i související zdravotní rizika a alergie.

Řízené větrání je jediným ze spolehlivých řešení a proto nařízení o úsporách energie z roku 2009 podporuje ventilační systémy pro bydlení.  U novostaveb a renovací musí být podle normy DIN prokázáno, že ventilace na ochranu proti vlhkosti je zajištěna nezávisle na chování uživatele. To znamená v běžném jazyce, že uživatel již není zodpovědný za správné větrání bytu, ale že jsou zajištěny vhodné podmínky větrání, např. instalací větracích zařízení.

VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZISKEM TEPLA

S decentrálním řešením větrání s rekuperací do firmy MELTEM můžete být bez starostí. Automaticky a spolehlivě zajistí řízené větrání vašich obytných místností s nízkými provozními náklady a kromě toho ušetří náklady na vytápění. Sklopná okna v nepřítomnosti patří do minulosti: hluk, prach, pyl a hmyz se do vašeho bytu nedostanou.

Jednotky M-WRG se mohou volitelně vybavit senzory vlhkosti nebo CO2. Prostřednictvím elektronického ovládání větrají v závislosti na rel. vlhkosti nebo kvalitě vnitřního vzduchu. Výkon jednotek se automaticky zvyšuje, jakmile jsou překročeny přednastavené mezní hodnoty. Jednoduše řečeno, větrají tolik, kolik je skutečně zapotřebí.