Impressum

Meltem 

Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG 

Am Hartholz 4 

D-82239 Alling
Telefon: +49 8141 36 90-0
Telefax: +49 8141 36 90-60

info@meltem.com

Okresní soud München HRA 70565

Os. odpovědný společník: Meltem Lüftungsgeräte Verwaltungs GmbH
Sídlo: Alling Amtsgericht München HRB 110639
DIČ: DE175887378

Jednatel:
Armin Reynartz
Vanessa Reynartz

Meltem 

Lüftungsgeräte GmbH & Co. KG 

Am Hartholz 4 

D-82239 Alling
Telefon: +49 8141 40 41 79-0 
Telefax: +49 8141 40 41 79-60

info@meltem.com

Okresní soud München HRA 79705

Os. odpovědný společník: Meltem Wärmerückgewinnung Verwaltungs GmbH
Sídlo: Alling Amtsgericht München HRB 141580
DIČ: DE221496614

Jednatel:
Armin Reynartz
Vanessa Reynartz

1. Obsah nabídky online

Autor nepřebírá jakoukoli záruku za aktualitu, správnost, úplnost či kvalitu poskytovaných informací. Záruční nároky proti autorovi, vztahující se na škody věcného nebo duševního druhu, vzniklé využíváním nebo nevyužíváním poskytovaných informací, resp. využíváním chybných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud autorovi nemůže být prokázáno úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje, že části stran nebo celková nabídka budou bez zvláštního ohlášení upraveny, doplněny, smazány nebo zveřejnění po určitou dobu nebo s konečnou platností zastaveno. 

2. Odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky („odkazy“), které jsou mimo sféru odpovědnosti autora, by byl záruční závazek uplatňován pouze v takovém případě, ve kterém autor zná tyto obsahy a bylo by pro něj technicky možné a mohl by spravedlivě akceptovat požadavek, aby používání v případě protiprávního obsahu zabránil. Autor proto výslovně prohlašuje, že v době definice odkazu neobsahovaly odpovídající stránky žádné ilegální obsahy. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí ztvárnění a obsahy propojených stran. Autor se proto výslovně distancuje od veškerých obsahů všech propojených stran, které byly upraveny až po definici odkazu. Toto konstatování platí pro všechny umístěné odkazy v rámci vlastní internetové nabídky i pro cizí záznamy v autorem zřízených knihách hostů, diskuzních fórech a seznamech emailových adres. Za ilegální, vadné nebo neúplné obsahy a zejména za škody, vzniklé využitím nebo nevyužitím takto zobrazených informací ručí pouze nabízející subjekt té stránky, na kterou je odkazováno a nikoli ten, kdo pomocí odkazů pouze odkazuje na příslušné zveřejněné obsahy. 

3. Autorské právo a právo na značení

Autor se snaží ve všech publikacích dodržovat autorská práva na použité grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, na jím vytvořené grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo na grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které nepodléhají licencím. Veškeré symboly značek a zboží, uváděné v internetové nabídce a případně chráněné třetími subjekty podléhají neomezeně ustanovením příslušně platného práva na značení a majetková práva příslušných registrovaných vlastníků. Na základě pouhého jmenování nelze činit závěr o tom, zda symbol značky není chráněn právy třetích subjektů! Copyright pro zveřejněné, autorem vytvořené objekty je proto vlastnictvím autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného schválení autora. 

4. Ochrana dat

Pokud je v rámci internetové nabídky poskytnuta možnost k zadávání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá poskytnutí těchto dat ze strany uživatele výslovně dobrovolně. Využívání a úhrada všech nabízených služeb probíhá (nakolik je to technicky možné a spravedlivé akceptovatelné) i bez uvedení těchto dat, resp. s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymu. 

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení

Toto vyloučení ručení je nutno pokládat za součást internetové nabídky, ze které je odkazováno na tuto stránku. Pokud určité části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo ne v plném rozsahu odpovídají právní úpravě, nejsou tím dotčeny ostatní části dokumentů ve svém obsahu nebo platnosti.

PRÁVA NA ZOBRAZENÍ

Headerbild Wärmerückgewinnung: © iko – fotolia.com
Všechna ostatní zobrazení: © Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG