Kontrolované bytové větrání

(Kopie 1)

Větrání bytů nebo rodinných domů je velmi diskutovaným tématem. Je nesporné, že větrání je důležité. Otázkou je spíše to, jakým způsobem a jak často? Aby bylo možné odpovědět na tuto otázku správně, je třeba nejprve objasnit, čeho by mělo být dosaženo dostatečným větráním obývaných prostor. Jsou zde některé zdravotní aspekty. Dýchání spotřebovává kyslík a uvolňuje oxid uhličitý. Čím více lidí se v místnosti nachází, tím rychleji se snižuje obsah kyslíku ve vzduchu, což může vést k únavě, bolesti hlavy a špatné koncentraci. Nábytek, textil a nábytek obsahují často komponenty, které jsou klasifikovány jako nebezpečné pro zdraví. Kromě toho se v obývaných místnostech vyskytují různé pachy vznikající přípravou jídla či domácími mazlíčky a samozřejmě vlhkost. Nedostatečné větrání může proto vést k růstu plísní a poškození stěn vlhkostí.

Inteligentní větrání

Pro větrání obytných místností se obvykle doporučuje tzv. nárazové větrání.Přitom by měla být všechna okna, několikrát denně, zcedla otevřena na přiměřenou dobu.Samozřejmě  je tímto způsobem vzduch obohacen kyslíkem a snižuje znečištění.Zejména v chladnějším období se ale ztrácí nezanedbatelné množství tepelné energie. Má tedy smysl osadit dům kvalitními okny a neprodyšně izolovat obálku budovy a potom drahocenou energii plýtvat otevřenými okny?V teplejších ročních obdobích proniká prach a pyl do obytných místností otevřenými okny - což je velmi nepříjemný efekt, zejména pro alergiky. Taktéž hluk z okolí je prostřednictvím otevřených oken nepříjemným společníkem.

Větrání domu

Výše popsané problémy v obytných prostorách jsou násobeny velkým počtem místností v domě.Zde je sotva možné realizovat výměnu vzduchu, která splňuje všechny aspekty obvyklou metodou ventilace.

Řízené větrání v domácnosti je tedy možné dosáhnout pouze se speciálními větracími zařízeními.

Tyto větrací jednotky zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu při zavřených oknech, zadržují pyl a znečišťující látky vhodnými filtry a snižují ztráty tepelné energie prostřednictvím zpětného získávání tepla - to vše při nízkých provozních nákladech!

(Kopie 3)

[Translate to čeština:] zu unseren Produkten