Ochrana dat

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Ochraně Vašich soukromých dat připisujeme velký význam. Následně se můžete podrobně informovat o způsobu, rozsahu a účelu zjišťování a použití Vašich osobních dat.


Odpovědná osoba pro MELTEM LÜFTUNGSGERÄTE GMBH & CO. KG

Am Hartholz 4
82239 Alling

Jednatel: Armin Reynartz

Telefon: +49 8141 36900
e-mail: info@meltem.com


Odpovědná osoba pro MELTEM WÄRMERÜCKGEWINNUNG GMBH & CO. KG

Am Hartholz 4
82239 Alling

Jednatel: Armin Reynartz

Telefon: +49 8141 4041790

e-mail: info@meltem.com

 

Jméno a adresa pověřené osoby pro data:

Jako externí pověřená osoba podniku pro data je jmenován:

pan Klaus Hintermayr

Pähler Str. 5a

82399 Raisting

www.munker.info

Naši pověřenou osobu pro data můžete kontaktovat na shora uvedené adrese nebo e-mailem: ds@meltem.com


1. Zjišťování všeobecných informací

Po vyvolání našich internetových stránek předáváte (na základě technických potřeb) Vaším internetovým prohlížečem data našemu webovému serveru. V rámci probíhajícího spojení jsou pro komunikaci mezi Vaším webovým prohlížečem a naším webovým serverem zaznamenávána následující data:

· datum a čas požadavku

· název vyžádaného souboru

· stránka, ze které byl soubor vyžádán

· status přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)

· použitý webový prohlížeč a použitý operační systém

· úplná IP adresa požadujícího PC

· přenesené množství dat

Z důvodu technické bezpečnosti, zejména pro obranu před pokusy o útok na náš webový server jsou námi tato data krátkodobě archivována. Identifikace konkrétních osob pro nás na základě těchto dat není možná.

2. Bezpečnost dat
Pro ochranu bezpečnosti Vašich dat při přenosu používáme odpovídající šifrovací metody podle aktuálního stavu techniky (např. SSL) přes HTTPS.

Naše internetové stránky a ostatní systémy navíc chráníme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změnám nebo zveřejnění Vašich dat nepovolanými osobami.

3. Účel zpracování

· poskytování online nabídek, jejich funkcí a obsahu.

· zodpovídání dotazů na kontakty a komunikace s uživateli.

· bezpečnostní opatření.

· měření dosahu/marketing

4. Právní podklady

Vaše uživatelská data zjišťujeme podle § 15 TMG, resp. čl. 6 odst. 1 b) nebo f) DSGVO v závislosti na tom, zda jsou tato data potřebná pro realizaci služby nebo pro naše interní zlepšování servisních úkonů. Pokud nás kontaktujete, zpracováváme Vaše data ke splnění našich výkonů a realizaci smluvních opatření i k zodpovězení dotazů všeho druhu podle čl. 6 odst. 1 b DSGVO. 
Právním základem pro zpracování dat ke splnění našich právních závazků je článek 6 odst. 1. c DSGVO. 

5. Cookies

 

Naše internetová stránka používá na více místech takzvané cookies, aby byla návštěva naší webové prezentace atraktivně ztvárněna a umožněno využívání určitých funkcí. „Cookies“ jsou malé textové soubory, ukládané ve Vašem počítači a webovém prohlížeči. Tyto soubory jsou určeny k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies dále umožňují našim systémům identifikaci Vašeho prohlížeče a nabídku služeb. Cookies neobsahují žádná osobní data. Ukládání cookies ve Vašem počítači můžete odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče zakázat. Může to však vést k tomu, že naše webová stránka nebude zobrazena nebo nebude zobrazena úplně, resp. budou některé funkce našich nabídek omezeny.

6. Používání Google Maps

Tato webová stránka používá Google Maps API pro vizuální zobrazení geografických informací. Při používání Google Maps jsou společností Google zjišťována, zpracovávána a používána také data o využívání funkcí map návštěvníky. Bližší informace o zpracování dat společností Google můžete zjistit z odpovídajících Upozornění k ochraně dat Google. Zde můžete v Centru ochrany dat upravit Vaše osobní nastavení ochrany dat.

7. Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (např. pomocí kontaktního formuláře, e-mailem, telefonicky) jsou zpracovávány údaje uživatele, použité ke zpracování kontaktních dotazů a jejich realizaci. Údaje uživatele mohou být ukládány v systému Customer-Relationship-Management ("CRM Systém") nebo v podobném organizačním systému poptávek. Pokud tyto poptávky již nejsou potřebné, budou smazány. V dalších souvislostech platí zákonné povinnosti pro archivaci.

8. Mazání dat

Pokud to v rámci prohlášení o ochraně dat není výslovně uvedeno, jsou u nás uložená data mazána v okamžiku, když nejsou potřebná ke stanovenému účelu a mazání nebrání žádné legislativní archivační povinnosti. Pokud data nejsou mazána, je jejich zpracování omezeno. Data jsou okamžitě zablokována a nejsou již pro jiné účely zpracovávána. Podle zákonných zadání probíhá archivace zásadně po dobu 6 let podle § 257 odst. 1 HGB (obchodní knihy, inventáře, bilance zahájení, roční závěrky, obchodní dopisy, účtovací doklady atd.) a na dobu 10 let podle § 147 odst. 1 AO (firemní knihy, záznamy, situační zprávy, účtovací doklady, obchodní a služební korespondence, relevantní podklady pro danění, atd.). 

9. Vaše práva

Máte právo na informaci, zda a která osobní data o Vás ukládáme, máte právo na opravu nebo mazání nebo omezení zpracování těchto dat a právo na odmítnutí zpracování v budoucnosti i právo na přenositelnost dat

Jako dotčená osoba máte bez ohledu na jiné správní nebo soudní právní nároky právo na stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státu Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušování práv, pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních dat porušuje předpisy dle práv na ochranu dat.

10. E-Mail-Newsletter

Pokud se přihlásíte k odběru Newsletteru, používáme potřebná nebo Vámi k tomuto účelu uvedená data, abychom Vám náš E-Mail-Newsletter mohli zaslat. Zasíláme Vám zároveň zákaznické informace, jako např. upomínací e-mail při přerušené operaci nákupu. Odhlášení informačního listu Newsletter může proběhnout kdykoli buď kliknutím na odkaz pro odhlášení v příslušném e-mailu, nebo zprávou na adresu: ds@meltem.com

11. Právo na zamítnutí

Zpracování Vašich souvisejících dat podle článku 21 DSGVO můžete kdykoli odmítnout. Zamítnutí může být vysloveno zejména proti zpracování za účelem přímé reklamy.

12. Právo na zamítnutí

 

Máte právo odvolat udělená schválení podle článku. 7 odst. 3 DSGVO s účinkem do budoucnosti.

13. Změna těchto upozornění pro ochranu dat

 

Vyhrazujeme si právo úpravy těchto upozornění pro ochranu dat. Na změny včas upozorníme na našich webových stránkách. Doporučuje Vám webovou stránku pravidelně otvírat pro informace o aktuálním stavu upozornění pro ochranu dat. Pokud bude určitý druh využití dat závislý na Vašem povolení a určitá změna těchto upozornění o ochraně dat bude mít dopady na příslušné využívání dat, požádáme Vás (pokud to bude z hlediska zákona nutné) u takových změn znovu o Váš souhlas.

 

Zjišťování dat

Pokud je v rámci určité internetové nabídky prezentována možnost k zadávání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jména, adresy), probíhá zadávání těchto dat ze strany uživatele výslovně dobrovolně. Využívání a úhrada všech nabízených služeb je (nakolik je to technicky možné a lze to spravedlivě akceptovat) povolena i bez uvádění těchto dat, resp. s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymu.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv „Cookies“, textové soubory, ukládané ve Vašem počítači, které umožňují analýzu využívání webové stránky Vámi. Informace, vytvořené pomocí Cookie o využívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce však bude Vaše IP adresa společností Google v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech EHS předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zde zkrácena. V pověření provozovatele této webové stránky společnost Google bude tyto informace používat pro vyhodnocování Vašeho používání webové stránky pro sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a realizaci dalších služeb v souvislosti s využíváním stránky a přístupu k internetu oproti provozovateli webové stránky. IP adresa, přenesená v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání Cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zjišťování dat, generovaných pomocí Cookie, která se stahují k Vašemu využívání této webové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si na následujícím odkazu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stáhnete dostupné zásuvné moduly Plugin pro prohlížeč a instalujete je.

Zjišťování dat společností Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Bude aktivován Opt-Out-Cookie, který bude zabraňovat zjišťování Vašich dat při Vaší návštěvě této webové stránky: 
Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace k podmínkám využívání a ochraně dat naleznete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na skutečnost, že na této webové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymizovaného zjišťování IP adres (tzv. IP-Masking).