Slyšíte to ticho?

ZVLÁŠTNÍ ZNAKY

 • Účinnost větrací jednotky až 94%
 • Tepelný výměník s křížovým protiproudem
 • Volitelný entalpický tepelný výměník
 • Konstantní objemový proud
 • Vlastní hluková hladina od LpA,10m2 = 8,4 dB(A)
 • Akustická izolace Dn,e,w až 70 dB(A)
 • Třída filtrace F7/ePM1 60% ve standardardním provedení pro přívodní vzduch
 • Možnost detekce škodlivin přiváděného vzduchu volitelným senzorem VOC
 • Řešení pro jednotlivé místnosti nebo vícero místností
 • Certifikováno pro pasivní domy (PHI)
 • Zkouška hygienických vlastností podle VDI 6022 Bl.1

PŘÍKLADY APLIKACE

 • Bytové a rodinné domy
 • Ubytovny a domy seniorů
 • Dětská zařízení a školy
 • Hotely
 • Kanceláře

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

EXISTUJÍCÍ SÉRIE JEDNOTEK M-WRG BUDE I V DALŠÍCH LETECH K DISPOZICI.