Větrat inteligentně znamená šetřit energii

Úspora energie je v současnosti samozřejmostí. Často se investuje se do tepelné izolace střech, fasád a oken. Obálka budovy se stává vzhledem k rostoucím nárokům na úsporu energie stále vzduchotěsnější a aby se zamezilo poškození vlhkostí a vzniku plísní musí být zajištěná pravidelná výměna vzduchu. Proto je nezbytné větrání domu s rekuperací tepla. Ventilace oken, která se dodnes praktikuje, je zcela nedostatečná, přinejmenším z energetického hlediska. Až 50% tepelné energie je ztraceno ventilací oken. Jaký to má smysl, když díky drahé tepelné izolaci, vyvětráte uspořenou energii oknem? Výběr systému Meltem pro řízené větrání s rekuperací tepla vám pomůže obnovit většinu těchto ztrát energie s nejnižší spotřebou energie: za každou kilowatthodinu spotřebované elektřiny jednotka M-WRG obnoví 22 kilowatthodin tepelné energie z odpadního vzduchu!