Více bezpečnosti v interiérech:

Komfortní větrací jedntoky MELTEM snižují obsah virů v místnostech.

Platné hygienické normy jasně nastavují pravidla pro výměnu vzduchu v interiérech. Především je důležité zajištění optimální hladiny CO2 a vlhkosti. Další důležitou úlohu hraje větrání při redukci virové zátěže uvnitř budov. V tomto ohledu jsou cenným přínosem komfortní větrací jednotky MELTEM.

Větrací jednotky M-WRG-II jsou, na straně nasávaného vzduchu, standardně vybaveny vysoce výkonným pylo-vým filtrem ISO ePM1 60% (F7). Malé částice nebo kapičky ve venkovním vzduchu, které by mohly obsahovat viry, jsou od sebe odděleny a nedostanou se do interiéru. Nepřetržitý přísun čerstvého vzduchu a současný odvod použitého vzduchu způsobí ředící účinek. Tento jev výz-namně snižuje obsah virů, které se prostřednictvím o-byvatel dostane do interiéru.

Přenos virů výměníkem tepla se zpětným ziskem vlhkosti je též prakticky nemožný: Použitá membrána se totiž skládá ze dvou vrstev, kdy jedna vrstva je nepropustná pro plyn. Umožňuje pouze absorbci a transport vodní páry. Všechny částice, viry a bakterie jsou touto vrstvou zazržovány. Na základě současného stavu znalostí lze tedy vyloučit přenos koronavirů, chřipkových virů a po-dobných patogenů.

Komfortní větrací jedntoky MELTEM snižují koncetraci virů v obytných místostech.